KONTAKTNÍ SPOJENÍ

SVAZ VODOVODŮ A KANALIZACÍ JIHLAVSKO
Žižkova 93, 586 01 Jihlava

Telefon: 567 310 828
E-mail: svakji@ji.cz